Testimonials Facilitator

Laag medewerkerstevredenheidsonderzoek:
Op een afdeling van een financiële instelling, met drie verschillende clusters, geven de medewerkers in medewerkers tevredenheidsonderzoek aan niet zo gelukkig te zijn met een aantal zaken. Ze scoren gezamenlijk een 5.3 op een schaal van 1 -10.
Er wordt een plan gemaakt voor een training waarin de belangrijkste doelen zijn: gemeenschappelijke ervaringen te creëren, de communicatie op gang brengen en het kunnen geven van positieve feedback .
Gedurende een periode van drie jaar worden gezamenlijke ervaringen opgebouwd. Recent is er een tweedaagse training verzorgd waar 12 van de 18 deelnemers zelf de workshops verzorgden over onderwerpen als feedback, presentatievaardigheden, geweldloze communicatie en invloed.
Na het eerste jaar steeg de medewerkers tevredenheid al naar een 7.7!! Hoe aandacht en gerichte investeringen kunnen renderen.

Mediationtraject: “hoe kunnen we beter samenwerken?”Twee adviseurs van een grote organisatie zitten volledig in elkaars allergie.
Binnen hun huidige werk als adviseurs raken hun werkzaamheden elkaar en is het nodig dat ze geïnformeerd blijven over de werkzaamheden van de ander.
Het programma was gericht op het op gang brengen van een echte dialoog. Belangrijk waren: je oordelen opschorten, leren kijken vanuit het perspectief van de ander .
Als evaluatie schreven de deelnemers:
De manier van werken van Mirjam had een mooie balans tussen enerzijds gevoel/sensitiviteit en anderzijds praktische/rationele oefeningen en boeken. Mirjam raakte ons alle twee, was af en toe streng, en begeleidde het proces liefdevol en met respect. Het was goed dat ze de actie bij ons legde, de begeleiding van Mirjam was daarbij top.
Twee adviseurs van Port of Rotterdam