Cases teamcoaching

“Hoe neem ik mijn plek als (startende)leidinggevende in?”
Op een afdeling van een grote gemeente heeft de startende leidinggevende haar handen vol om het werk te stroomlijnen. Een paar medewerkers gaan erg hun eigen gang. De leidinggevende voelt zich verantwoordelijk voor iedereen. Er worden een tweetal trainingsdagen gepland om de samenwerking een boost te geven. Als bij een specifieke oefening iedereen gevraagd wordt om een plek in te nemen in de ruimte en daarin aan te geven bij wie je dichtbij en van wie je veraf staat, krijgt de jonge leidinggevende twee oudere mannen naast zich. Het lijkt alsof zij haar steunen om overeind te blijven.

Op het moment dat aan de ene kant van de ruimte een tekst: “burgers”, en aan de tegenovergestelde kant “wethouders en gemeentelijke organisatie” worden neergelegd, verspreidt de groep zich razendsnel over de ruimte en wordt duidelijk waarom mensen elkaar niet vinden. De een voelt zich dichtbij het gemeentelijk apparaat staan; de ander dicht bij de burger. Ineens is de dynamiek duidelijk! “To observe the system is to change it” zei Einstein. Zo is het!!
De leidinggevende, die de vinger niet achter de onrust binnen kreeg, zag door de opstelling dat de focus van de teamleden heel erg verschillend was. Geen wonder dat concensus zo moeilijk was.

“Hoe maken we de afstand Management team en Teamleiders kleiner”?
Een spetterende brancheorganisatie met een adviesfunctie voor de leden is bezig zichzelf en de merkwaarden steviger neer te zetten. De directie gaat vol vuur aan de slag om op heel eigen wijze een merkenpaspoort te creëren.
In een vervolggesprek wordt ontdekt dat het middenkader nodig is als sluis naar de rest van de organisatie. Hen meenemen in de droom, hen in positie zetten en het leiderschap delen zijn belangrijke ontdekkingen waar de directie van bewust kon worden gemaakt.
Ik word ingehuurd als sparringpartner die van buiten naar de organisatie kijkt, zie ik de missende stukjes. Hier wordt goed gehoor aangegeven. Inspiratiedagen voor het middenkader worden georganiseerd, medewerkers worden in positie gezet.

“Wie zijn wij samen?” Strategiedag voor een grote gemeente.
De medewerkers van een vastgoedafdeling van een grote gemeente werken allemaal solistisch.
De vragen waren: Wat is onze gezamenlijkheid? Hoe gebruiken we elkaars expertise meer? Wat hebben we nodig om ons onderdeel van dezelfde afdeling te gaan voelen? De vraag aangesteld werd was: “Help ons om bruggen te slaan tussen de verschillende onderdelen.”
Er werd een programma ontworpen met als focus: Samenwerken en communicatie.
Gestart werd met een onderdeel uit het Worldcafé (http://www.theworldcafe.nl/.)
De dialoog werd op gang gebracht. Medwerkers leerden elkaar beter kennen. Dat bleek een positief effect te hebben.
Mensen waren verrast over zaken die ze van elkaar te weten kwamen. De volgende dag kwamen zaken die hebben gespeeld op tafel. Toen bleek er energie om met elkaar in gesprek te gaan en elkaars verschillen te gaan begrijpen.